Stegljudsisolering träbjälklag

Behovet av stegljudsisolering har ökat de senaste. Med olika standardlösningar erhålls en stegljudsisolering värd namnet. Vi menar att normala stegljudsmattor innebär en . För att säkerställa Ljudklass B eller högre kräver en helhetssyn på ljudisoleringen mellan lägenheter.

För att uppnå en tillfredsställande stegljudsisolering i ett flerbostadshus av trä bör. Genom att fullisolera bjälklaget och kombinera med stegljudsisolering på bjälklaget får man maximal effekt av stenullens goda ljudabsorberande egenskaper. Stegljudsisolering används för att minska ljudet från steg och ge golvet behaglig svikt. Enkelt uttryckt innebär Boverkets krav på ”stegljud” att det inte skall höras . Ett sätt att minska stegljuden är att lägga stegljudsisolering i golvet, ju tjockare lager, desto bättre.

Vilka ritningar kan jag begära vid nybygge? CachadLiknandeStegljudsisolerad golvvärme med Uponor Calma Stegljudskiva. Värmeslingor på träbjälklag monterade i Uponor Silencio Stegljudsskiva.

Kravnivåer för luft- och stegljudsisolering. I BBR anges ljudklass C som miniminivå för bostäder. Nedanstående tabell visar en sammanfattning av kravnivåerna .