Sto putssystem

Ett putssystem för fasta mineraliska underlag. Baseras på beprövad teknik med hydrofoberad fiberförstärkt KC-puts, som modifierats för att klara dagens krav på .

StoNordic är ett putssystem för fasta mineraliska underlag för såväl nyproduktion som renovering av fasad. StoNordic Putssystem är en komplett systemlösning för såväl renovering som nyproduktion för alla typer av underlag t ex lättbetong, leca, tegel, reverterade . Produkter som ingår i StoVentec R, dvs ventilerade fasadsystem för fasad. Grundputs för StoNordic putssystem för fasad.

StoNordic är ett armerat putssystem för fasta mineraliska underlag och för isolerade fasadsystem för såväl nyproduktion som renovering.

StoTherm Ecoroc är ett traditionellt tjockputssystem (mm) med stålnät på stenullsisolering och mineralisk puts.