Tätskiktsmatta

Här finner du information om Icopals tätskiktsmattor, takpapp och tätskikt för låglutande tak. CachadByggprodukter inom Tätskiktsmattor, tätskiktsduk och duk. Vi har marknadens mest attraktiva sortiment inom tätskikt, takpapp och takmaterial.

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering . Tätskiktsmatta, eller ytpapp, läggs oftast på låglutande tak. Låglutande tak bör ses över ofta då de utsätts för stora påfrestningar. För reglade vägg- och golvkonstruktioner.

Uppfyller kravet för ånggenomgångsmotstån enl. Tätskiktsmatta PCI Längd 200x+ 80×00. Migreringsspärr skall läggas med minst 1mm överlapp.

Produktbeskrivning: Elastisk tätskiktsmatta uppbyggd på en kraftig polyesterfilt som belagts med SBS- polymiserad bitumen. Tätskiktsmatta – papptak, tätskikt, yttertak, takentreprena takreparationer, icopal, takomläggningar, takrenoveringar, tätskiktsmatta – företag, adresser, . Tarkodry tätskiktsmatta är en homogen plastmatta för användning bakom keramiska plattor i våtrum. Images on instagram about tätskiktsmatta.

Images and videos in instagram about tätskiktsmatta. Asfaltmastix kan även användas i kombination med tätskiktsmatta på gårdar och terrasser (system B2B).

Uppfyller Trafikverkets krav på långtidsuppvärmning . Checklista för plastmatta som tätskikt: Krav i duschplats eller motsvarande vid lätta konstruktioner som skivväggar och träbjälklag. Egenskapskrav för byggpapp Tätskiktsmatta Tätskiktsmatta ska vara armerad och baserad på polymermodifierad asfalt typ SBS eller APP. För montage av taksäkerhet skall montaget göras enligt anvisning för aktuell produkt.