Teknisk isolering

Ett komplett sortiment av rörisolering och teknisk isolering till alla applikationer inom HVAC, Industri, Marin OEM. Ett samlingsbegrepp för isoleringsprodukter avsedda för värme-, kyla-, brand- och ljudisolering. Främst till industriprocesser, apparater, fartyg .

Smarta och hållbara byggnader kräver medvetna val. Det gäller belysningskällor, fönsterglas och väggisolering liksom isolering av rörledningar och . Ahlsell har Skandinaviens mest kompletta utbud av kvalificerade produkter för teknisk isolering, oavsett om du arbetar med service eller . Välkommen till Teknik Isolering i Stockholm AB. Teknik Isolering i Stockholm AB, är ett företag i Stockholm, som startades som Enskild firma 197 och övergick . ROCKWOOL Isolera Rör och Vent är en pocketguide som vänder sig till isolerare, projektörer och annat fackfolk som arbetar inom VVS.

Inom branschföreningen IF arbetar vi med frågor och utveckling som rör teknisk isolering för värme- och kylisolering av VVS- och industriinstallationer.

En viktig anledning till att isolera rör är att begränsa värmeförluster. Vår ledande position inom branschen för teknisk isolering kommer ur gedigen produktkunskap och bred erfarenhet av tekniska lösningar. VVS-isolering innebär att man isolerar värme- kall- och varmvattenrör och ventilationsrör. Ibland isoleras avloppsrör för att förhindra . Teknisk isolering, rörisolering, ventilationsisolering finns numera på en egen sida. Teknisk isolering för rör, cisterner, pannor och ventilation.

Den tekniska utvecklingen i samhället ställer allt större krav på inomhusmiljö och minskad energiförbrukning.

Home – I och runt huset – Teknisk isolering. Vi utför alla förekommande uppdrag inom teknisk isolering och industriplåtslageri. Och vi arbetar med alla förekommande material inom branschen . Vi arbetar med teknisk isolering i flera olika material såsom lamellmattor, skivor, armaflex, rörskålar och plåtbeklädnad. Vi utför teknisk isolering, beklädnad av tankar, rörinstallationer och kylanläggningar samt rör- och ventilmärkning åt företag i Uppland och Stockholmsområdet.

Vi har även personal som är specialister på isolering. Vi isolerar vattenrör, kylrör, ventilationskanaler, rökkanaler m.