Tilläggsisolera gammalt hus

Samma problem kan dyka upp i äldre hus när man tilläggsisolerar. Det som lönar sig allra bäst är att tilläggsisolera en gammal sågspånsisolering. I första hand ska man renovera den befintliga konstruktionen.

Det kan vara lönt att tilläggsisolera väggarna i ett hus som läcker mycket energi. Men i praktiken är det ofta ett arbetskrävande projekt med risk . Vi hoppas att ”Att tilläggsisolera hus” hjälper dig att isolera ditt hus rätt, med besparingar. Genom att tilläggsisolera utsidan av huset kan ett hus utseende förändras rejält.

Ett gammalt trähus kan till exempel kläs med putsad fasad för att få ett nyare . Gamla hus trivs med naturmaterial som isolering. Tilläggsisolering av ytterväggar är som regel en kostsam åtgärd.

Ur enbart energibesparande syfte är det tveksamt att tilläggsisolera ytterväggarna. Tilläggsisolering av vindsbjälklaget ger vanligtvis en god spareffekt till låga kostnader. Den varma luften strävar uppåt och det brukar vara lätt att komma åt att . Här visar vi hur man tilläggsisolerar en yttervägg med ISOVER Fasadskiva P 31. Här hjälpte vi en kund i Umeå att tilläggsisolera vinden och några väggar, i Umeå.

Ett väl isolerat hus ger både god värmeekonomi och behagligt inneklimat. Men dessvärre är det inte bara att fylla .

Att isolera huset inifrån är ett alternativ om du inte kan göra det utifrån. När du tilläggsisolerar från insidan hamnar den befintliga väggen i ett kallare klimat, vilket . Oavsett om du bor i ett gammalt hus eller ett relativt nytt kan det vara på sin plats att kolla att inte den sköna inomhusvärmen. Det är ett gammalt hus ( typ 1år)så det är antagligen bara sågspån som isolering i väggen nu. Har problemet med att huset är gammalt (byggår 1908)bygger på självdrag. Innebär idag att det inte finns isolering i väggarna.

Vi håller på att renovera köket och har nu kommit så långt att vi ska isolera ytterväggen. Jag är inte så insatt i vad för material som kommer . Vi bor också i ett gammalt hus från slutet på 1800-talet, oisolerat och . Den billigaste energin är den som inte går åt. Därför bör man se om sitt hus och åtgärda värmeläckagen.