U värde dörr

U-värdet blir högre, alltså mindre energieffektivt, med glaspartier i dörren. Lågenergidörrar som ARCTIC benämns ofta även passivhusdörr, nollenergidörr. Förutom låga U-värden, kan dörrarna monteras i befintliga Swedoor- eller .

De flesta av dem har ett lågt U-värde, runt 9. U-värdet visar hur väl dörren stänger ute kyla och behåller värmen inne. SP Energiteknik bestämmer och beräknar U-värdet för hela eller delar av fönster, dörrar och portar. Ljudet av kvalitet som du hör när du stänger en dörr från Ekodoor – det som låter. En Ekstrands ytterdörr avviker på nästan alla punkter jämfört med vanligt förekommande produkter.

Ytterdörrar med marknadens lägsta U-värde som standard. Det betyder att dörren med det lägsta U-värdet nästan är dubbelt så effektiv när det gäller att stänga kylan ute och bevara värmen inomhus.

En ny ytterdörr kan du utrusta med både praktiska och snygga tillval. Sparkplåt, dolda gångjärn, lägre u-värde, brandklassad dörr och ljudklassad dörr är några . U-värdet på fönster och dörrar är ett sätt att mäta värmeförluster och beskriver produktens isoleringsförmåga. U-värde, värmeledningskoefficient, anger hur god isolation ett fönster har.

Ju lägre u-värde en ytterdörr har desto energieffektivare är den. Genom att välja den energieffektivaste dörren kan du spara tusentals kronor . Har försökt att söka runt lite på kontinenten för att hitta de bästa produkterna.

Av de som finns idag är fönsterglas med U-värde ned emot det . Ytterdörren är inte bara viktig för husets utseende. Här går vi igenom vad du ska tänka på när du väljer ytterdörr. Dörrens kompletta konstruktion, inklusive karm, dörrblad och eventuell glaskassett samverkar till ytterdörrens u-värde. Därför är det viktigt att man vid produktion . U-värdet är en viktig parameter att tänka på inför köpet, då en dörr med ett lågt värde är energismart. Man slipper kallras, drag och sänker värmekostnaden.

U-värdet anger hur bra ett fönster, dörr eller vägg är på att isolera. Mer exakt så berättar U-värdet hur mycket värme (Btu) som passerar genom kvadratmeter . Låshus Dorma 9192; Slät insida; Dörrtjocklek 78mm; U-värde tät: 64. Sapa Dörr 20är ett högisolerat dörrsystem med lågt U-värde och bra täthet utvecklat med tydlig fokus på energi och prestanda.

I bilaga E anges att fönstrets eller dörrens storlek kan variera inom vissa ramar vid bedömningen av U-värdet (mått på hur väl värmeisolerande något är).