Uterum 15 kvm

VÄLJ SÄSONG Vill du använda uterummet under sommarmånaderna eller hela året runt? Det kan tex vara ett redskapsskjul, en lekstuga eller en gäststuga.

Men de nya reglerna gör att du nu kan bygga ett uterum upp till kvm utan. Om din fastighet ligger utanför detaljplan behöver du oftast inget . Om du ska bygga en altan, en uteplats eller ett inglasat uterum kan du. Totalt för att bygga ett kvm stort uterum som du kan vara i från tidig vår till sen höst: 29kr.

Halle Mertid – kompletta Uterum för vår höst kvm med sadeltak.

Byggsats med limträstomme, tak och skjutpartier anpassat för montering i husfasad. En tillbyggnad med en bruttoarea om högst kvadratmeter får göras utan bygglov till en- och tvåbostadshus.