Uterum bygglov

Willab Garden har samlat all information om regler för uterum bygglov här. Allt du behöver veta för att söka uterum bygglov. Lagar, regler, tips och bra länkar för att ditt bygglov uterum skall gå så snabbt och smidigt som möjligt.

Om du ska bygga en altan, en uteplats eller ett inglasat uterum kan du behöva bygglov. Det beror på hur du vill bygga och var din fastighet . Du behöver inte bygglov men måste göra en anmälan till byggnadsnämnden . Om du vill bygga ett inglasat uterum ska du ansöka om bygglov. Har du en befintlig altan som du vill glasa . Det här föreslår man att du ska få göra utan bygglov: Bygga ett.

Räknas ett uterum som en tillbyggnad om det då är 15meller mindre?

Bygg Attefallshus och uterum utan bygglov. Här kan du läsa allt om de nya bygglovsreglerna och hur de påverkar dig i ditt villaliv. Här får du veta vilka handlingar du behöver lämna in när du söker bygglov för att glasa in ett uterum. Murar och plank kräver oftast bygglov, men det finns undantag. Du får till exempel anlägga en skyddad uteplats i anslutning till ditt hus (se exemplet ovan).

Det beror på hur stort du vill bygga och var din fastighet ligger.

Ett fristående inglasat uterum, ett så kallat lusthus, kräver också bygglov om reglerna för Friggebod inte uppfylls, eftersom det räknas som en . Dessutom krävs oftast bygglov för fasadförändringar, skyltar, murar, plank och. Ett fristående uterum kan vara bygglovbefriat om det följer friggebodsreglerna. Du behöver oftast bygglov även om du ska bygga om eller bygga till ett gammalt hus, eller om du ska bygga ett uterum eller ett plank. Tillbyggnaden klassas som nybyggnad av uterum och innan du sätter spaden i jorden måste du ansöka om bygglov hos din byggnadsnämnd. Ska du bygga nytt, bygga till eller förändra en byggnad?

I vissa fall räcker det med en anmälan om byggåtgärd. Murar och plank får inte utan bygglov uppföras närmre gata eller park än. Carin: Hej, När vi byggde vårt uterum (med bygglov) överskred vi den maximala tillåtna byggytan något.

Här hittar du information om bland annat bygglov och anmälan, strandskydd.