Utsättning bygg

Bygg- och anläggningsbranschen är kanske den bransch som har. En hobby-GPS duger inte för professionell inmätning och utsättning. Utsättning av husgrund inför markarbetet.

Bygga pool – hur gjuter man en isolerad pool med betong och cellplastelement. Utsättning med en totalstation är möjligt, men svårt och tidskrävande. Nya punkter måste markeras för att komma runt hinder. Maskinstyrning är ett effektivt sätt att kombinera schaktning och utsättning, och det används idag i alla stora bygg- och anläggningsprojekt. Byggnation av hus N vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Utsättning och inmätning på byggarbetsplatsen onsdagen. Utsättare Stockholm, mätningstekniker, mättekniker.

Rikt är ett mätkonsultföretag inom bygg och anläggning. Det finns två sorters utstakning, grovutstakning och finutstakning.