Vädringsfönster

Vädringslucka kan kombineras med fasta eller öppningsbara fönster och altandörrar. Vädringslucka levereras antingen separat med karm, eller integrerad i . De öppningsbara fönsterna med tilt är bottenhängda med handtag längst upp.

De går endast att öppna i vädringsläge, ungefär cm . Ska bygga ut ett sovrum och jobbar nu med fönstersättningen. Jag vill ha ett renodlat vädringsfönster som jag kan ha stå öppet. Vädringsfönster eller inget fönster – vad blir svalast på.

Filter til vädringsfönster samt tätningslist till de gamla fönstren kan hämtas , utan kostna på förvaltningskontoret. Det gäller fönster på norra sidan av fastigheten.

Dammfilter till vädringsfönstren som tillhandahålles kan sköljas ur och tvättas några gånger. Föreningen erbjuder köp av filter till vädringsfönster. Genom att slita upp ett fönster som var ställt i vädringsläge tog en tjuv sig in i en lägenhet på .