Väggelement cellplast

Byggprodukter inom Väggelement, yttervägg,, innervägg,, mellanvägg,. Objektanpassade vägg- och sockelelement med mellanliggande isolering av cellplast. Betongprodukter: torrbruk, lättklinker, golvavjämning, fix fog, cellplast,. Sandwich väggelement består av två betongskivor med mellanliggande isolering, där . Sandwich väggelement består av två betongskivor. Väggelementen levereras med en färdig fabriksbe- arbetad struktur, som är.

Isolering med cellplast blir allt vanligare och används bland annat i tak i industribyggnader och i prefabricerade väggelement. Cellplast är ett samlingsnamn för en mängd olika plaster, varav EPS är en. EPS Grafit används speciellt i väggelement och andra ställen där god isolering . Målet är att erbjuda väggelement som ligger i frontlinjen vad det. Exempel på sandwichkonstruktioner är cellplast mellan aluminiumplåtar. Väggelementen är antingen isolerade med stenull eller Isolerade hallar från.

Referensvägg är uppbyggd med 45x1reglar s6samt 45xreglar s600. Stålprofiler: Stående stålprofiler, typ Lindab Ry 14. Cellplast är brandfarligt och bidrar till en ökad brandrisk.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som har hjälpt. Betong, Finja Prefab, Finja Cellplast och Finja BEMIX.

Produktinformation Cellplast som används till all typ av isolering, t. SANDWICH är ett väggelement, freonfri cellplast. Cellplast- tjockleken kan varieras för lämpligt Up-värde. Ett fyra våningar högt väggelement med passivhusstandard har utvecklats vid ett renoveringsprojekt i Alingsås. Dorotherm är ett väggelement bestående av ett antal olika block av cellplast som på.

Cellplast eps (expanderad polystyren) kvalité Smed grafit, typ Finja. Väggelement: Yt,, Invändigt Gips mm och OSB mm t Puts mm Sektion av väggdel .