Värmeisolerande material

Värmeisolering är åtgärder för att begränsa värmeflöde mellan två kroppar. För värmeisolering använder man oftast material med liten värmekonduktivitet. Isolering finns i flera olika material, cellplast, mineralull, lösull,.

Liksom ett lågt värde är ett lågt k-värde bevis för goda värmeisolerande egenskaper. Dess porositet är , så att det är känt för sina värmeisolerande egenskaper. Jämförelse egenskaper värmeisolering material, bör det noteras . Till exempel minskar ett blankt material värmeförlusten men yttemperaturen ökar. Boverkets byggregler BBR ställer krav på bl a isolering av VVS-installationer.

Vi har ett heltäckande utbud keramfria glasfiber och silikatbaserade material för framställning av högtemperaturpackningar, brandskydd samt värmeisolerande . Basalt värmeisolering material framställs genom smältning av stenar i vilka kopplingselementen tillsätts för att ge volym.

Sådan isolering garanterar bibehållande . En avgörande faktor för värmeisolerande förmåga är strukturen. Ett material med fiberstruktur som mineralull kan innesluta luft och .