Värmeisolering

Värmeisolering är åtgärder för att begränsa värmeflöde mellan två kroppar. Det förekommer i många sammanhang – som byggnadsdelar, i kläder och i . Värmeledningen i stenull beror till stor del på materialets densitet som i sin tur påverkar den totala värmeisoleringsförmågan.

Det vanligaste vid isolering är att isolering anbringas på en varm installation för att begränsa värmeflödet från installationen till omgivningen. Värmeisolering av byggnader syftar i första hand till att skapa och upprätthålla ett sunt inomhusklimat med behaglig temperatur och frisk luft. Att hålla Sveriges alla byggnader med ett behagligt inneklimat kräver mycket energi.

Till följd av den ökade miljömedvetenheten läggs allt större vikt vid olika åtgärder för att öka värmeisoleringen och spara energi såväl i bostäder som i lokaler. Värmeisolering av krypgrunder görs för att inte den kalla marken och luften utanför ska kyla ner krypgrundens luft så att fukten i den luften kondenserar. PAROC nätmattor och lamellmattor används för värmeisolering av både cirkulära och rektangulära kanaler, medan PAROC skivor enbart används för . En mycket god värmeisolering av klimatskalet är därför A och O för energihushållningen.

Gipsskivor bidrar indirekt till en effektiv värmeisolering på flera sätt.