Ventilerad krypgrund

Normalt är detta utrymme ventilerat med uteluft och kallas därför uteluftventilerad krypgrund. Den här konstruktionen har använts under lång tid och kallades . En krypgrund byggs statiskt sett upp på samma sätt som plintgrunder. Grunden är helt inbyggd men är ventilerad via öppningar. Inneluftsventilerad krypgrund är utvecklad för att göra krypgrundläggning mera fuktsäker. Liksom uteluftsventilerade krypgrunder kan den användas.

När den uteluftventilerade krypgrunden kom på 50-talet ansågs den som. Temperaturen i grunden, som ventileras med inomhusluft, blir bara . Här informerar vi om ventilation och undertrycksventilation av krypgrund. Krypgrund kan byggas som inneluftsventilerad så avfuktare ej behöver.

Det har dryftats mycket om hur en krypgrund kan ventileras på mest optimala sätt för att . Syllventilation – Ventilerad syll i krypgrund. Vissa grundkonstruktioner är av sådan art att krypgrundens friskluftsventiler inte består av ventilerande hål i . I en krypgrund finns det normalt ventiler installerade. Ventilernas uppgift är att ventilera bort fukt som kommer in i grunden från olika fuktkällor.

En krypgrund är en typ av grundläggning för hus som bygger på att en ventilerad eller oventilerad luftficka skapas mellan markytan och bjälklaget. Konstruktionen En krypgrund bygger på att en ventilerad luftficka skapas mellan markytan och bjälklaget .