Vibrationsskador

Vibrationsexponering i arbetet kan leda till besvär i händer och armar på grund av kärl- och nervskador. Hand-Arm VibrationsSyndrom (förkortas HAVS) är en medicinsk term för vibrationsskador som kan uppstå i fingrar, händer och armar vid arbete med vibrerande .

På arbets- och miljömedicin i Lund söker numera en tredjedel av klinikens patienter för befarade vibrationsskador. Våra händer är oerhört förfinade system med känsliga blodkärl, nerver och karpaltunnel(kanalen genom handleden där medianusnerven ligger) som genom . Robert Wålinder, med dr, överläkare; båda vid arbets- . Vibrationsskador utgör cirka procent av alla godkända arbetssjukdomar enligt AFA:s statistik. Tidigare var buller den största diagnosen till .

Allt fler och allt yngre inom byggbranschen drabbas av vibrationsskador med kroniskt nedsatt känsel och kraft i händerna, konstanta pirrningar och domningar i . Cramo skickar med PSI, Personlig Säkerhetsintroduk- tion, till vibrerande maskiner. Vi genomfört två Temadagar kring ”Vibrationsskador i arbetslivet kan förebyggas”, en i Linköping den februari och en i Nässjö den februari.

More from my site