Vikt limträbalk

Moelven Töreboda har producerat och levererat limträ till. Beträd inte limträet och använd alltid rena handskar.

Eventuella smutsfläckar kan dock slipas bort i efterhand. En limträbalk kostar ungefär lika mycket som en stålbalk med samma bärförmåga. För ett byggprojekt innebär den lägre vikten att transporter och hantering blir . Vi har limträ som passar utmärkt för de flesta byggjobb.

Limträ är uppbyggt av sammanlimmade lameller av vanligtvis gran.

Del behandlar fakta om limträ och vägledning vid projektering. I förhållande till sin vikt är limträ ett av de starkaste konstruk tionsmaterialen. Resultatet blir ett material som är starkare än både stål och betong i förhållande till sin egen vikt. Dessutom är limträ vackert att se på, doftar gott och.

Limträ tillverkas industriellt under kontrollerade former. Styrkan – i förhållande till sin vikt är limträ ett av de starkaste konstruktionsmaterialen. Detta beror på den så kallad lamelleringseffekten, i limträ blandas plankor eller. Limträbalkar CE L40c CE L40s bruttoprislista Hållfasthetsklaserna i normen SS-EN 11. Jag skall ta ner en bärandevägg, öppningen är men balkens totala längd blir efter som den kommer vila på den redan bärande.

Dacrema Limträ säljer limträ såsom limträbalkar, limträpelare och böjt limträ i form av limträbågar. Läs om fördelar och nackdelar med att bygga stomme i limträ respektive vanligt virke. I förhållande till sin egen vikt har limträ faktiskt högre bärighet än t ex.