Weber kalkbruk

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på luftkalk med välgraderad vit dolomit och . Används vid putsning där det krävs ett starkare bruk än vad som kan uppnås med luftkalkbruk. Avsett för tunna ytbehandlingar av grovputs där slät och jämn yta erfordras, t ex vid omfattningar och listdragning.

Cal 1Kalkbruk fin används där slät och jämn yta erfordras, t ex vid omfattningar och listdragningar. Lämpligt även som finlagningsbruk där man önskar laga . Luftkalkbruk avsett för lagning och grovputsning vid omputsning och renovering av tidigare kalkputsade byggnader. Fabrikstillverkat torrbruk baserat på hydralisk kalk och luftkalk med natursand och fingraderad dolomit som ballast. Weber Sortimentsöversikt Vägleder dig i valet av kalkbruk.

Kalkbaserad puts Fram till 1940-talet var nästan all puts kalkbaserad. Fabrikstillverkat torrbruk baserat på hydraulisk kalk och luftkalk med natursand och .

Används till grovputsning på fasader där det krävs en extra tjock putsuppbyggna eller som . Används vid putsning där det krävs ett starkare bruk än vad som kan uppnås med .