Äkta hussvamp

Hög fuktighet är en förutsättning för att den farligaste av hussvamparna, äkta hussvamp, ska börja växa. Fuktskador kan uppkomma på grund av många saker, . Mögel och svamp finns i många olika former.

Här går vi igenom vad som är äkta hussvamp och mögel och vad du ska titta efter när du . Det finns cirka 1arter rötsvamp som är mer eller mindre vanliga i byggnadsvirke. Hur känner man igen ett angrepp av hussvampen och vad gör man? Därför har den blivit en äkta hussvamp, d. Här får du veta allt du behöver om äkta hussvamp. Frågor brukar komma in om hussvamp i krypgrund kan vara lika skadligt för.

Tomas ett utbrett angrepp av äkta hussvamp, Serpula lacrymans.

Ett undantag är äkta hussvamp Serpula lacrymans (tillhör brunrötesvamparna, basidiomycetes) som kan transportera vatten flera meter genom sitt mycel. Hussvamp (Serpula lacrymans, den gråtande, på latin) ligger latent i de flesta trähus och väntar på rätt betingelser för att kunna bryta ut. Hussvamp, Serpula lacrymans, den mest aggressiva av brunrötesvampar. Sanering med Boracol ingår i åtgärdspaket.

Allt angrepp av rötsvampar (basidiomycer) orsakar hållfasthetsförsämring hos trä och åtgärder blir därför ofta nödvändiga och brådskande. Sommarens värmebölja och höga luftfuktighet ökar risken för att drabbas av äkta hussvamp. Den absolut farligaste virkesförstöraren är den äkta hussvampen (Serpula Lacrymans).

Den angriper enbart byggnader och förstör träets bärighet, och förmår . Hussvamp brukar ingå i Anticimex åttaganden om dom stått för. Villaägarnas tex täcker upp till en mille i sanering för äkta hussvamp och den . Hussvampinläggfeb 2012äkta hussvamp? Varning: Hussvamps- och försäkringssoppa!

CachadLiknandeHan kunde utifrån denna enda bild ge svaret att det rörde sig om hussvamp, samt ett. Hussvamp och övriga rötsvampar, som kan påträffas inne i våra byggnader, tillhör. Vanliga skadesvampar förutom ”äkta” hussvamp (Serpula lacrymans) är . Att sanera hussvamp är nästan jämt ett stort projekt, vilket också, ifall man har otur alternativt inte vet hur man ska gå tillväga, kan bli väldigt dyrt.

Sverige går mot ett varmare och fuktigare klimat. Det gör att vi ser en ökning av äkta hussvamp – den värsta skadegöraren en byggnad kan drabbas av. Idag varnar många dagstidningar för hussvamp, så då passar det väl bra att vi också gör det?

Med äkta hussvamp kan hela huset förstöras och . Svampen förmår nämligen under vissa beting- elser att själv skapa förutsättningar för sin exi- stens och utbredning.