Anslagssida dörr

Dalocs brytskydd till dörr Sär konstruerat för att fungera. Branddörr typ Smed brytskydd på anslagssidan. G = Dörrstängarhus monteras på dörrbladet på anslagssidan.

För särskilt tunga dörrar och för dörrar som måste stänga mot. Det är många tekniska ord inom området dörr och här har vi försökt förklara några av dem. Avstånd mellan anslagssida och center på låskista. Frågade mina arkitektkollegor (här i Singapore) och de hade inget bättre svar än handle side eller möjligen latch side.

De lämpar sig för övervakning av en eller flera brandklassade dörrar. Montage anslagssida 80°-120°; Justerbar uppställningskraft; Kan användas på vänster- . Montering av dörrstängaren på dörr anslagssida – med parallellarmsplatta.

Installation – Montering av stängningsarm (anslagssidan). En dörr (av fsv. dyr) är en rörlig vertikal skiva som används för att tillsluta en öppning mellan två angränsande rum eller exempelvis mellan in- och utsidan på ett . På denna sidan hittar du alla dörrar vi har i lager som du kan beställa. Ytterdörr EI-6 låskista Assa 31 förstärkt för dörrstängare på anslagssidan, karm. Yta: Målad eller fanerad beroende på dörr- modell.

Bäst funktion om dörren kan beställas ny med tätningströskel. Systemlösning för dörrar med två dörrblad.

Dörrstängare med uppställning, anslagssida . Dörrstängare för enkeldörrar med glidskena står för modern stängningsteknik för varje dörr. Förstärkningen av den här dörren är limmad och nitad fast – det är starkare än svetsning och deformerar. Brytskydd på anslagssida för foderbildande karm (41). Dörrbroms för utåtgående dörr och montering på anslagssidan. Dörrstängare för dörrar med dörrbredd 850-11mm och vikt 40-kg.

G = Dörrstängarhus monteras på dörrbladet på anslagssidan eller på karmen. Exempel: vänsterhängd dörr, vändbar för högerhängda dörrar). Standardarmen är endast till för karmmontage på anslagssidan.

Vid användning av standardarmen ökar krafterna dörren så att den fortfa- rande kan öppnas . Varje dörr har ett unikt littera(id) kopplat till sin placering i Revitmodellen. Monteras på karmens anslagssida, där inte annat tydligt föreskrivits.