Balkonginglasning bygglov

Nya balkonger på befintliga hus behöver bygglov. En balkong är för många en privat oas, men . Här finns checklistor som visar vad du behöver skicka in tillsammans med en ansökan.

För att förenkla förberedelserna har vi tagit fram . Vad behöver man veta vid balkonginglasning? Här får du bra tips om balkonginglasning och mer om material och bygglov när du ska glasa in balkongen. Inom detaljplanerat område eller inom sammanhållen bebyggelse behöver du söka bygglov för att glasa in balkonger.

Frågan är om styrelsen gjort rätt att söka bygglov för två varianter av hel inglasning, vik och skjutglas . Om du vill bygga nya balkonger på ett befintligt hus kräver det bygglov. Följande handlingar ska du skicka in vid balkonginglasning.

Nu har vi äntligen erhållit ett generellt bygglov för inglasning av balkonger. Vi har förnyat ett 5-årigt bygglov för inglasning av balkonger. Balkongplattorna håller längre med en balkonginglasning än utan, vilket gör att de. Bygglov krävs alltid för inglasningar av bostadsrättslägenheters balkonger. Nästan allt som byggs påverkar sin omgivning.

Det gäller även för när man river eller gör större förändringar i marken. Vilka regler gäller vid balkonginglasning?

För att få glasa in sin balkong gäller särskilda regler. Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Ansöka om bygglov \ Checklista inglasning av balkong. Typritning eller produktblad som visar tänkt balkonginglasning . I samband med att du ansöker om bygglov, marklov, förhandsbesked eller. Typritning eller produktblad som visar tänkt balkonginglasning; Fotografier av . Vilka handlingar behövs för att ansöka om bygglov?

Ansökningsblanketter finns tillgängliga här under e-tjänster och blanketter. Riksdagen har fattat beslut om nya regler för komplementbyggnader, så kallade Attefallshus – mindre bostäder, tillbyggnader och takkupor gällande bygglov. Vi vill montera balkonginglasning på vår balkong:. Uppsättning av balkonginglasning styrs av bygglov och Stockholms stads riktlinjer enligt. Uppsättning av balkonginglasning styrs av bygglov och Stockholms stads.

Du som vill montera balkonginglasning ska till styrelsen inkomma . Kan en styrelse ta kostnader för bygglov,upphandling och genomförande av balkonginglasning som inte alla i föreningen kan ta del av. Balkonginglasning kräver bygglov från Stadsbyggnadsnämnden och tillstånd från fastighetsägaren, dvs föreningen genom dess styrelse.