Bärighet limträ

Dimensionering av limträ görs lämpligaste genom att använda dimensioneringsprogrammet som du hittar i länken nedan. Produktsortiment och konstruktionsexempel – 11.

Limträsortiment – limträpelare och limträbalkar . Limträ är både ett snyggt, starkt och stabilt byggmaterial för hållbara konstruktioner. Materialet är även kostnadseffektivt och innehar en högre bärighet än stål . Limträ består vanligtvis av mm tjocka lameller avkonstruktionsvirke som limmas samman. På det sättet är det möjligt att tillverka större limträelement än det .

Limträ består vanligtvis av mm tjocka lameller av konstruktionsvirke som. Läs om fördelar och nackdelar med att bygga stomme i limträ respektive vanligt virke. I förhållande till sin egen vikt har limträ faktiskt högre bärighet än t ex.

Limträ är en fantastisk produkt som lämpar sig för bärande såväl som estetiska konstruktioner av alla slag. Vi har limträ som passar utmärkt för de flesta byggjobb. Man har ju en trälimbalk för att få bärighet på längre avstånd? En limträpelare har samma goda byggegenskaper som limträbalken, där den låga vikten i kombination med hög bärighet gör den till en byggkomponent med . Många av argumenten för limträ är desamma som för stål och betong. Bra bärighet, lång livslängd och att det går snabbt att bygga med.

Gissar att du får bättre bärighet med limträbalk än motsvarande dimension I-balk ! Ska söka i gamla böcker som jag vet finns någonstans i . Limträ är trälameller som sammanbinds med syntetiskt lim. Råvaran är svensk gran av hög kvalité, med sin vackra naturliga struktur.