Bärlager 0 32

Ange mått i centimeter och beräkna önskad mängd Bergkross i kubikmeter och i ton.

Prislista på vad vårt grus makadam singel sand bärlager leksand matgjord stenmjöl dräneringsgrus. Nu ska ett bärlager på efter markduk, tänkte mig cm 0-sen. Paddningstrådeninläggmar 2008Bärlager under marksten? Fastigheter, mark och byggnaderCachadLiknandeinlägg – ‎författare0-3 0-kross: Kallas oftast bärlager.

Blir hårt och slitstarkt men det blir lite skramligare att köra personbil på. Bra material som toppning på infarter som sen . Underarbetet är a och o för slutresultatet och hållbarheten. Bärlager fördelar lasten från överytan till underlaget. Stenmjölet används som sista avjämning innan . Den här krossprodukten rekommenderas till att användas som väggrus. Zon – Intilliggande tätorter såsom Kumla, Hallsberg, Fjugesta, Garphyttan, Odensbacken.

Används som bärlager vid vägfyllnad och andra platser med krav på bärighet.