Bergkross 0 32

Användningsområde: Bärlager till vägbyggna körytor m.

Bergkrossprodukter Finns i en mängd olika storlekar. Ange mått i centimeter och beräkna önskad mängd Bergkross i kubikmeter och i ton. Används som bärlager för platt- och gårdsytor.

Den här krossprodukten rekommenderas till bärlager i vägar och planer. Bergkross används till bärlager, slitlager och förstärkningslager samt vid vägkonstruktioner och på. Materialet går ofta under namn som väggrus, . Hans Andersson Entreprenad är det lilla företaget med de stora resurserna. Vi är verksamma inom återvinning och har alltid innovativa lösningar.

Bergkross där större delen av kornen ligger mellan 16-mm. Bergkross 0-Används som 0-1 med större bärighet. Vi tar fram bergkross, stenmjöl och makadam för vägbyggnationer m.