Brandlarmskabel

Global expert på kablar och kabelsystem, Nyheter och press, Nyheter, Produktnyheter, Ny brandlarmskabel. Global expert på kablar och kabelsystem, Nyheter och press, Nyheter, Ny unik brandresistent brandlarmskabel. Endast tre produkter åt gången är tillåtet.

Förstärkt färgschema för enkel identifiering av. Godkänd brandlarmskabel 2xRöd Ledare: Entrådig blank koppar. Utanpå isoleringen är extruderat ett isoleringsskydd av . Kabeln är mantelmärkt med en diskret grå färg som uppfyller märkkraven men minimerar synlighet i öppna installationer. ELQYB, Halogenfri PE-isolerad tele- och brandlarmkabel med halogenfri, flamskyddad mantel.

Fördragen ELQYB är en PE-isolerad brandlarmskabel med halogenfri, flamskyddad röd mantel som uppfyller kraven enligt brandspridningsklass F2.

Klarar de högsta kraven för brandresistens; Vårt fördragna sortiment sparar tid eftersom eldragningar på plats försvinner; Sänkta kostnader genom färre . Telefonkabel och brandlarmskabel från Miltronic. Kablarna har ledare av solid koppar med diameter mm (mm2) eller mm (mm2) och är . Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. För fast förläggning, då signalmatning måste säkerställas även under brand. UV beständig, kan därför även förläggas utomhus, vid .

Konstruktion: PE-isolera partvinna skärmad brandlarmskabel med halogenfri . Halogenfritt flexrör Ø 16mm tillverkat av polypropylén. Flexröret med fördragen brandlarmskabel är färgkodat rött i syfte att underlätta identifiering. Brandlarmskabel halogenfri ELQYB röd , a-collection. AMA – referensverket för upprättande av beskrivningar och utförande av arbeten inom Anläggning, Hus, VVS Kyl och EL samt administrativa föreskrifter i AMA .