Byggbod mått

I vårt sortiment finns tillfälliga lokaler för många ändamål, till exempel byggarbetsplatser, daghem och industrier. Vi anpassar utrustningen efter dina önskemål . Basbodar är en modell som lämpar sig väl för kontor, matsalar och för .

Cramo kan erbjuda standardiserade bodar på samtliga marknader. Flexibodarna följer Europa-standard med måtten x m. Bodbörsen köper, säljer och hyr ut bodar och kontorsmoduler som arbetsbodar, baracker, manskapsbodar, personalbodar, kontorsbodar, container och . Med byggbodar är det enkelt att snabbt få upp tillfälliga lokaler och bostäder färdiga för bruk. Vi erbjuder manskapsbodar anpassade för kontor, personal och . Vi köper och säljer nya och begagnade bodar och modulbyggnader för alla användningsområden. Personal, Kontor, Bosta Dagis samt Sanitetsbodar och . En fyndad byggbod gjordes om till en tonårslya med plats för kompisarna. Reglar sattes upp och isolering skars i rätt mått.

Mycket fin bod – byggbo manskapsbo personalbo barrack, barack,. Resultaten visar att energianvändningen för byggbodar kan sänkas avsevärt genom komplettering. Dessa mått är enligt Europastandarden för byggbodar. För att på lång sikt klara det växande behovet av bostäder krävs ett ökat mått av industriellt byggande. Utifrån prefabricerade byggelement bygger vi den personalbod eller arbetsbod du behöver.

Vad kan det kosta att transportera en byggbod från Ängelholm till Lidingö. Mått: x 90m Två rum med fönster och hall, totalt kvm. Här nedan hittar du ritningar på vår arbetsbod med mått och annat. Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss! Containern är utrustad med gaffelfickor vilket gör att den lättare kan flyttas än vanliga byggbodar, containern är även stapelbar och.

Måtten för en manskapsvagn är oftast 50m på bredden och 4-9m på längden. För att klara höga säkerhetskrav används.