Bygglov garage

Du behöver inte bygglov men måste göra en anmälan till.

CachadLiknandemars 20- Du behöver oftast bygglov om du vill bygga en ny byggna bygga till. Att bygga garage kräver oftast bygglov, men med de nya reglerna om komplementbostadshus, de så kallade attefallshusen, har kravet på bygglov tagits bort för . Vill du bygga ett garage för din bil men vill slippa söka bygglov har vi flera olika möjligheter för våra kunder. Från det minsta bygglovsfria garaget på 15 . Ta kontakt med kommunens stadsarkitektkontor, som kan ge dig svar på om du behöver bygglov. När du vill byta tak eller färg på fasaden behövs inte bygglov, såvida det inte.

Det samma gäller även fristående uthus, garage och mindre . Tyvärr kan du sällan få en exakt uppgift i förväg om vad ditt bygglov. Om tomten finns inom en detaljplan, kan planavgift tillkomma, 000–000 . Att bygga om en carport till garage kräver bygglov. Vad som framför allt ska beaktas i samband med en sådan ombyggnation är brandkrav samt avstånd till .