Bygglov takfönster

Dessutom krävs oftast bygglov för fasadförändringar, skyltar, murar, plank och inglasning av balkonger. Murar och plank får inte utan bygglov uppföras närmre gata eller park än meter. Undantaget är ett takfönster per takfall som är mindre än 1 .

Vi har samlat information så du ska kunna . Bo, bygga och miljö › StartsidaCachadLiknandejan. Här får du information om hur du ansöker om bygglov och vad din ansökan måste innehålla. Du kan också beställa underlag och ladda ner . Här hittar du information om bygglovsbefriade åtgärder. Du behöver oftast bygglov om du vill bygga ett nytt hus, bygga till ditt hus. Bygglov söker du genom att fylla i blanketten som finns längst ner på sidan samt bifoga de handlingar som krävs i ditt fall.

När du ska bygga behöver du oftast ansöka om bygglov. Bygglovet innebär att kommunen bland annat prövar om ditt projekt stämmer överens . Planerar du att till exempel bygga ett nytt hus, bygga till, byta användning av en byggna bygga plank eller kanske byta fasadbeklädnad? Du måste oftast ha bygglov om du ska bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar på en byggnad. Bygglov kan också behövas för anläggningar, till exempel . För de flesta typer av byggprojekt behöver du söka bygglov eller göra en anmälan, i vissa fall krävs även mark- eller rivningslov.

Det du bygger eller anlägger påverkar både dig själv och andra, och ofta under lång tid.

Därför finns det lagar och regler för byggande. Du som ska bygga nytt, bygga om eller bygga till kan behöva bygglov innan du börjar. Ska du bygga nytt, bygga till eller göra förändringar av en byggnad? Bygglov krävs för att få uppföra nya byggnader men också för att bygga till eller. Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov?

Den juli 20sker förändringar i plan- och bygglagen som innebär att det inte längre behövs bygglov för vissa åtgärder på en- och tvåbostadshus. Om fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område kan du behöva ta ställning till om det är ett förhandsbesked eller bygglov som ansökan skall avse. Du behöver oftast bygglov om du vill bygga en ny byggna bygga till eller göra vissa andra ändringar.

Innan du börjar installera en eldstad eller byta ut din gamla måste du skicka in en anmälan till bygglovsenheten.