Cementbaserad spackelmassa

Köpte en paket rep och fix som är en cementbaserad spackelmassa. Detta tillsammans med en sprits från Willy’s funkade väldigt bra. HUSFIX CASCO RAPID 10KG – Spackel – Spackel, Lim Fog – Färg. HusfixVit cementbaserat lagningsspackel, snabbhärdande. Mycket snabbt spackel som används för fyllning, lagning, reparation och liknande . Betongspackel Snabb är en snabbhärdande cementbaserad höghållfast spackelmassa.

Används både på horisontella och vertikala . Spackelmassan kan användas utomhus på stenmaterial. Förutom redskapen behöver du självklart också spackelmassa. Hos oss kan du välja mellan både snickerispackel, våtrumsspackel och väggspackel.

K PUR spackelmassa för alla mineraliska underlag, asfalt och metall. Cementbaserad spackelmassa för spackling och lagning på betong, betongslipsatser, . Cementbaserat och dammreducerat snabbspackel. Grovt, fiberförstärkt, cementbaserat väggspackel. Quick Filler 6är en snabbhärdande vattenfast cementbaserad pulver-spackelmassa till reparation av stora och små skador, sprickor och ojämnheter.

Cementbasera lågalkalisk spackelmassa med tillsats av tvättad kvartssand. Ingen risk för utfällning efter alkalikisel reaktion.

Dammreducera cementbaserad spackelmassa för underlag av betong, lättbetong, sten och keramik,. Uniplan Eco TDR är en dammreducera självutjämnande, fiberarmerad och cementbaserad spackelmassa för avjämning av betong- och trägolv, som har . Cementbasera plastförstärkt snabbhärdande reparations- och spackelmassa, för golv och vägg i våta och torra utrymmen. Combi 80är en flexibel, cementbaserad fästmassa för tunnsättning på de.

Byggprodukter inom Avjämningsmassor, spackelmassor kalk- och cementbaserade och spackel. Fiberplan snabbhärdande, självutjämnande och fiberarmerad spackelmassa för. LIP 2Golvspackelmassaär en lättflytande pumpbar cementbaserad spackelmassa, avsedd för avjämning, spackling och nivellering inom och utomhus.

Conplan ECO R är en cementbaserad spackelmassa med snabb hållfasthetstillväxt till avjämning av underlag av betong.