Cleantech isolering

Ofta ska även ventilationskanalerna dimensioneras med brandisolering så att man förebygger brandspridning mellan brandceller. Arbetsanvisningar, broschyrer, byggvarudeklarationer, säkerhetsdatabla certifikat, typgodkännande, DoP, EPD med mera. Etiketter: byggmaterial, energieffektivisering, isolering, ljudisolering .

Hoppa till Tak, klimatskal och isolering – Materialet är brandsäkert och förutom isolerande och ljuddämpande effekter kan det även färgsättas i alla . Mötesplats energirenovering om isolering. Skriv upp dig för Malmö Cleantech City’s nyhetsbrev för att hålla dig . Mötesplats energirenovering: Isolering energieffektiva fönster. Samarbete mellan Malmö Cleantech City, Energikontoret Skåne och . Höljet är dubbelmantlat med mm mellanliggande isolering i brand-. Teknologi erbjuder därför intressanta möjligheter för ett antal högvolymproducerande industrier inom isolering för värme och lju filtrering av luft eller vätskor, .

Laddstolpar för elbilar och supereffektiv isolering är några av nyheterna.