Crawford 542

The Crawford 5overhead sectional door is designed to be used in applications like warehouses, logistics centres and all kinds of production plants. On request available up to 100x 60mm. Higher wind load classification on request.

Effektiva och lättanvända takskjutportar med glas och paneler är slitstarka och ger god tätning för industriellt bruk. Eftersom de glider upp under taket maximerar . Crawford 5- takskjutport från ASSA ABLOY Entrance Systems Sweden AB. Portblad av processlaminerade sektioner med en kärna av polyuretanskum med . Consult ASSA ABLOY Entrance Systems’s Crawford 5overhead sectional door brochure on DirectIndustry.

Consult ASSA ABLOY Entrance Systems’s entire Crawford 54 the insulated industrial door catalogue on DirectIndustry.

Consult ASSA ABLOY Entrance Systems’s entire Crawford 5catalogue on ArchiExpo. The Crawford 5sandwich panel has a microrilled design, which in combination with a glossy colour fin- ish gives the door a modern, attrac- tive and unique . The Crawford 5overhead sectional door designed to be used in applications like warehouses, car services and car washes, logistic centers and all kinds of . The Crawford 5overhead sectional door, an insulated sandwich panel door, and. Fisa tehnica Usa industriala Crawford 5CRAWFORD ASSA ABLOY Usi industriale sectionale Crawford de la ASSA ABLOY Entrance Systems.

Crawford 5är en täckt takskjutport, konstruerad för miljöer där en robust, välisolerad och utrymmesbesparande port behövs.

Auch wenn der Inhalt dieser Dokumentation mit größtmöglicher . Description: Crawford 5handle without Crawford logo. Each part of the Crawford OH1042P overhead sectional door is built to the highest standards. Подъемно-секционные ворота Crawford 5предназначены для использования на складах, в логистических центрах, а также на промышленных .