Dammbindning

För att motverka det genomför vi en åtgärd som kallas dammbindning. Cirka procent av de statliga vägarna är grusvägar, eller runt 5km av totalt 000 . Genom att binda de minsta partiklarna till vägytan med hjälp av vägsalt håller vi miljön runt våra .

Att binda damm är inte bara ett sätt att minska mängden partiklar i luften, det är också ett sätt att förbättra infrastruktur, hälsa och underhåll. Dammbindning Grus- och jordytor bör dammbindas, av såväl miljömässiga som ekonomi- och komfortskäl. Vi hjälper dig med dammbindning på din grusväg. Wibax är en av Sveriges största leverantörer av produkter för dammbindning av grusvägar. Vi erbjuder även lösningar för industrier där damning påverkar.

Ett för halkbekämpning och ett för dammbindning. Det saltet som sprids på vintern är ju fuktbindande, det . Skandinavien och saltet säljs under varumärket CC road. CC road används förutom till dammbindning av grusvägar även till gårdsplaner, park . Dammbindning av grusvägar med DUSTEX kan indelas i tre grupper. Miljöeffekter vid dammbindning med bitumenemulsion 11. Den licentiatavhandling som sammanfattas här är delresultatet av doktorandprojektet CDU:T”Dammbindning av grusvägar”.

De som önskar köpa dammbindning till sin grusväg kan vända sig till: Niklas Callenmark, tfn eller 070-412. Vi har maskiner fordon för att klara av allt slags vägunderhåll, oavsett årstid.

Vi hjälper dig med snöröjning på vintern dammbindning på sommaren. Kalciumklorid CC Road är en aktiv substans för dammbindning och frusna underlag. Passar utmärkt att använda på till exempel ridbanor och i ridhus. Dammbindning – Bevattningsteknik – Bevattning, Pumpar, Dropp Bevattning, Fontäner, Bevattningspåsar, Bevattningsmaskin.

Dammande vägar skapar i huvudsak två problem. Dels förlorar slitlagret sin sammanhållande förmåga genom att finpartiklarna dammar bort. Det finns ett stort utbud av produkter för att dammbinda ett betonggolv. EU Plast arbetar med epoxi och polyuretan .