Diffusionsspärr golv

Vi håller på att isolera om golvbjälklaget i vårt hus från tidigt 1900-tal med glasull. Enligt Rockwool ska man ha diffusionsspärr mellan bjälklag . Hur gör jag med golvet -ångspärr eller ej?

Behöver man verkligen ångspärr under trägolvet vid golvvärme. Svar: Ja, enligt Golvbranschens riktlinjer i Trägolv på Golvvärme, ska man alltid lägga ett fuktskydd i samband med trägolv på golvvärme, . Bjälklag av trä har vanligen mycket lång livslängd. Underhållet handlar ofta om att avhjälpa olika typer av skador som kan uppkomma.

Enligt Rockwool ska man ha diffusionsspärr mellan bjälklag och golvspån:. Jag tänker göra en tillbyggnad till mitt fritidshus. Jag antar att jag bör ha en diffusionsspärr i väggarna, men ska jag ha det även i golvet,(under golvplankorna).

Lim för att limma massiva golv direkt mot betongplatta finns att köpa i din bygghandel, golv- eller färgbutik. Efter monteringen av plastfolien så tar Magnus ut hål för fönster och tejpar alla skarvar. Hej, Jag håller på med en tillbyggnad på ett enplans trähus som helt står på plintar (inte grundmur), 30-1cm över mark. Den hindrar varm, fuktig luft och ånga från rumsmiljön att komma in och kondensera i väggkonstruktionen.

Diffusionsspärren får inte finnas på fel ställe – då samlar den upp fukt. Beskrivning om varför och hur byggfolie, även kallat byggplast i krypgrund ska användas. Det skall vara diffusionsspärr överallt där fukt kan förekomma.

Vid tveksamhet, kontakta Molans representant. På trägolv och andra organiska material används. Isolering på rulle (glasull) används bäst på horisontella ytor, dvs golv och tak. Läs hela anvisningen innan arbetet påbörjas.

På betonggolv eller andra oorganiska material . Förnätade polyetenrör med syrediffusionsspärr, för golvvärme-, tappvatten- och radiatorsystem.