Dörr skyddsklass 2

Här redovisar vi villkorens krav för skyddsklass 2. Dörr som är certifierad enligt SS 4 klass 2. Skyddsklass – för företag som har en större mängd stöldbegärlig egendom än de med krav på skyddsklass. JELD-WEN Sverige AB producerar och levererar högkvalitativa dörr-. Till exempel, om byggnaden ska hålla skyddsklass två ska dörren hålla.

Detta är ett illustrerat försäkringsvillkor för inbrottsskydd enligt Skyddsklass 2. Våra inbrottsskyddande dörrar är testade av Stöldskyddsföreningen (SSF) eller. Tamburdörr Daloc Tav trä med känsla och stabilitet. I omslutningsytan ingår väggar, golv, tak samt dörr, port, lucka och fönster med tillhörande lås-.

Dörrar som inte uppfyller kraven för skyddsklass kan förstär-.

Skyddsklass – Kan gälla för verksamhet med större. För skyddsklass ställs inga krav på att glas ska vara för-. EXEMPEL PÅ GODKÄND LÅSNING AV OLIKA DÖRRTYPER.

Inbrottsskyddande dörrar ska vara certifierade enligt SS-EN 16RC med godkänd. Exempel: I skyddsklass krävs ett lås i lägst klass enligt SSF 3522. Bakkantssäkring av utåtgående dörr, port och lucka. SVEDEA RÅD OCH ANVISNINGAR INBROTTSSKYDD SKYDDSKLASS 2.

I omslutningsytan ingår väggar, golv, tak samt dörr, port, lucka och fönster. SSF:s norm för inbrottsskyddande väggar, klass är godtagbara. Vägg, golv, tak, dörrar, fönster med mera ska ge ett godtagbart skydd . Skyddsklasserna är graderade och där klass har de högsta kraven.

RC 2: Total testtid min varav effektiv angreppstid min. För att en dörr ska uppnå skyddsklass 1-krävs att den dels är testad och godkänd enligt SS-EN . För skyddsklass gäller följande krav på mekaniskt inbrottsskydd. Försäkringslokalens omslutningsyta (vägg, golv, tak, dörr, fönster och andra öppningar) ska . Tre nivåer finns på kraven – de rubriceras som skyddsklass och där. I skyddsklass bör särskilt observeras följande krav, som . Skyddsklass enligt SSF 200:se bilaga 4.

More from my site