Effektbrytare

ABB:s effektbrytare har designats för att öka säkerheten i alla typer av anläggningar och installationer. Godkända för den globala marknaden inom så väl sjöfart .

Val av skyddsapparat handlar i praktiken om att välja mellan säkring och effektbrytare, dvs säkrings eller säkringsfri teknik. En effektbrytare är en mekanisk elkopplare som kan sluta, föra och bryta ström under normal drift och som dessutom även kan sluta och föra, under . NZM Effektbrytare Hög prestanda i fyra storlekar med kompakt utforming. Effektbrytarval upp till 16A omfattar fyra brytarstorlekar: Från kA för små fördelningscentraler upp till 1kA . SIRIUS Effektbrytare (motorskyddsbrytare) 3RVtill 1A för motorskydd. ABB:s isolerkapslade effektbrytare (MCCB) bygger på Tmax-serien.

Tmax karakteriseras av höga prestanda i kombination med små dimensioner. Rätt till tekniska förändringar förbehålles.