Egenkontroll bygg dokument

Här hämtar du mallarna från boken Byggsektorns egenkontroll. KvalitetsGruppen, Denna mall för Egenkontroll bygg kan användas för att komplettera er kontrollplan. Egenkontrollen utformas efter de krav som ställ.

Här hittar du blanketter och dokument som du kan beställa eller ladda ned. Image Egenkontroll bygg IFYLLNADSINSTRUKTION (7kB); Image . För byggtjänster som köps av privatpersoner gäller konsumenttjänstlagen som du. Exempel på egenkontroll : Exempel Exempel 2. Kvalitetsdokument Säker Vatteninstallation redovisas där så är tillämpligt.

Sammanställning av gällande bestämmelser. Lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd .

Undrar om någon har koll på vilka dokument för egenkontroll man ska. Vid byggsamrådssammanträdet med byggnadsnämnden kommer . Begränsa omfattningen och fastställ egenkontrollen till ett gällande dokument. Egenkontroll information för bygg och entreprenad finner ni på denna sida.