Elastisk lim

När ett elastiskt lim används får man en limning med bästa möjliga hållbarhet, även vid hög mekanisk eller termisk påverkan,. Sikaflex-5är en 1-komponents lim- och tätningsmassa med lång öppenti som med hjälp av luftens fuktighet härdar till en permanent elastisk fog. De härdar till ett elastiskt gummi, vilket gör fogen stöt- och vibrationsdämpande.

Viscoseal flexibla lim är baserade på MS-polymer eller hybridteknik. Klassiskt kontaktlim som limmar nästan allt! Kategorier › AllaCachadLiknandemars 20- Elastiska lim hittar man numera ganska många. Limtillverkarna har troligen insett att brottet i limfogen, praktiskt taget allti börjar i dess kant. Varan klarar BASTA-systemets högt ställda krav gällande kemiskt innehåll.

SikaBond AT-Roof Tiles är ett lösningsmedelsfritt elastiskt lim. Stark, elastisk, snabbhärdande fog-, lim och tätmassa.

Starkt monteringslim för monteringar av alla material, utom feta plaster. Brett vidhäftningsspektrum utan primer, perfekt för universell användning. Elastiskt lim som kompenserar rörelser i delarna som . MS-polymer som limmar starkt och med bestående elasticitet på nästan alla material inom- och utomhus.

För limning av läder, textilier, skumgummi m. Längre tid till justering av ytorna innan limmet härdar. Snabbt dubbelverkande limsystem för elastisk fogning av plastytor.

Elastisk fogmassa för in- och utvändig fogning , dock ej för rörelsefog i husfasader. En elastisk lim- och tätningsmassa för tätning och limning på tak. SikaBond AT-Universal är ett 1-komponents, lösningsmedelsfritt elastiskt lim som har väldigt god vidhäftning på både porösa och icke-porösa underlag. Elastiska lim för trägolv Grundläggande principer för limning. Ny teknik för vackra golv Idag läggs trägolv flytande eller med limning och mer sällan med . Produkter för montering och limning på arbetet, i hemmet och på fritiden.

Droppfritt med stark och elastisk transparent fog. Lim Tät är ett lufttorkande 1-komponent monteringslim och tätningsmedel. Limfogen får en hög hållfasthet och förblir något elastisk med bra vatten-, köld- . Elastisk massa för fogning och limning baserad på avancerad polymerteknik (AT) för arbeten inom byggnads- , varvs- och transportindustrin.