Entre trappa

Valet av material till entrétrappan är ett av alla de val som behöver göras när en ny trappa till entrén ska till. Vanligtvis är trappan tillverkad i betong, sten eller trä. Skapa en välkomnande entré med en trappa från Stenbolaget.

En stor, ljus granithäll för beklädnad av trappor. Här beskriver Martin Timell hur du snickrar en entrétrapp med. Detta blocksteg är hugget i graders vinkel för att underlätta trappbyggnationer.

Tillsammans med raka blocksteg bygger man enkelt trappor i olika storlekar. Tänk på att översta planet i en trapp helst ska ha ett djup på minst 10mm. Annars är risken stor att man får stå på något av stegen nedanför för att kunna . Flisby har snygga trappor med blocksteg och trappblock i granit eller betong.

Du kan också klä din gamla trappa med trappbeklädnad i skiffer, granit eller . Se hur Martin Timell går till väga för att bygga en ny och snyggare entrétrappa i Äntligen hemma. Låt den omgivande terrängen styra valet av terrängtrappa. Betong- eller stentrappa kan också väljas med tanke på miljö och omgivning.

Trappan är en känslig konstruktion som kräver material av hög kvalitet. Till trappans delar som har kontakt med mark, till delar där personsäkerheten kräver att .