Lk ställdon no

Ställdonet används tillsammans med LK Trådförbundna- alt. Vi hjälper dig att hitta rätt lk ställdon Övrigt: VVS och göra ett billigt tryggt köp.

Max fem LK Ställdon kan anslutas till en LK Rumster- mostat Seller LK Rumstermostat S2. Koppla in ställdonen med beaktande av följande: En reglerzon består av st LK Rumstermostat. I dessa fall måste termostatkabeln i den äldre bimetalltermostaten kopplas om för NO-drift. För att konstatera om befintligt ställdon är NO eller NC är det märkt . Till LK Kopplingsbox NO kan upp till åtta stycken. LK Rumstermostater modell Seller Sanslutas samt max tolv stycken LK Ställdon 24V NO.

LK Fördelarreglering består av en 2-vägs styrven- til med Ganslutning samt LK Ställdon 24V NO. LK Rumsreglering i trådförbundet utförande be- står av LK Rumstermostat NO, LK Ställdon NO och LK Kopplingsbox NO. Ställdonet används tillsammans med LK Trådförbundna alt.

Ställdonet ska användas till LK Trådförbunden och LK Trådlös . Rumstermostater och ställdon kopplas samman elektriskt via LK Kopplingsbox NO.