Makadam 8 16

Ange mått i centimeter och beräkna önskad mängd Makadam i kubikmeter och i ton. Makadam är material med en nedre och övre gräns.

Stolektsintervallet och bristen på finmaterial ger en dränerande effekt med mindre . Skapa en vacker miljö med Makadam 8-Säckad. Vi har det du behöver för att förverkliga ditt projekt. Makadam används ofta till dränering, garageplaner och gångar, men även till asfalts- och betongtillverkning. Materialet levereras i samarbete med Ballast . Det är makadam 8-man använder till dräneringen. Vilken makadam lägger man runt dräneringsröret?

Annvänds för att lägga en stabil grund med bra dränering då du till ex gör en stenmur el. CachadLiknandeExempel på fraktioner är 2-6mm, 4-8mm, 8-11mm, 11-16mm osv. Makadam används framför allt i asfalt och betong, som slitlager och ytbeläggningar på vägar . Det behöver inte vara tvättad makadam utan det går bra med vanlig makadam 8-eller 16-32.

Bergkross där större delen av kornen ligger mellan 8-mm. Används till bland annat till dränering, underlag till gjutning samt blanda med 0-naturgrus till .