Montering av snörasskydd

Kapitel i Ordningslagen 1993:16är det regelverk som styr var snöras- skydd skall monteras. BBR 20ses som ett komplement till denna. Ett stabilt snörasskydd som lämpar sig bra för äldre tak där ett äldre utseende eftersträvas.

Animerad monteringsfilm av Benders Snörasskydd. Glidskydd för säkring av lös stege monteras vid sidan om takstegen. Vid montage av snörasskydd skall CW Lundberg standard CWL.

Monteringsanvisning Taksäkerhet med länkar. Montera fästena enligt monteringsanvisning M-6524- . Snörasskydd för montering på tak mot snön. Snörasskydd i profildurk som skyddar mot snöras på vintern.

I vår tjänst montering snörasskydd ingår: 1. Montering av snörasskydd inkl infästningar på enfamiljshus med standardtak med en lutning upp till grader. Montera konsolen på profiltoppen med EPDM och 10st rostfri byggskruv med bricka x 3mm. Vid montage av snörasskydd skall CW Lundberg standard .