Plastkonstruktion

Materialet är lättförståeligt och visar hur man . Vi har arbetat med plast och plastkonstruktion sedan 1919.

De vanligaste tillverkningsmetoderna; Formsprutningsprocessen; Materiallära; Verktygsberoende konstruktionsregler; Processberoende . Kursen syftar till att ge deltagarna en grundläggande kunskap om plastkonstruktion. Efter genomgången kurs skall deltagarna ha bra förståelse för inverkan av . Mycket av det vi tar fram resulterar ofta i någon typ av konsumentprodukt. Det kan till exempel vara ett tandläkarverktyg, .

Under kursen lär du dig hur exempelvis tid och miljö påverkar en plastkonstruktion. Varje dag möter vi industrins komplexa och högt ställda krav i deras design- utvecklingsarbete. Om mindre än hälften av tandens krona saknas, kan du få den förlorade delen av tanden återuppbyggd med hjälp av en plastkonstruktion.

More from my site