Pordrän montering

Filen nedan innehåller monteringsanvisningar för Pordränskivan. Användingsområden: Källarplan och platta på mark. För att uppnå en högvärdig värmeisolerande dräneringskapacitet och för att säkerställa en torr källarvägg är det utomordentligt .

Tack för att du valt Pordrän-systemet som fuktskydd av din källarvägg. I din hand håller du monteringsanvisningar där vi visar hur du på bästa sätt monterar vårt. Pordrän punktklistras mot källarvägg med fästmassan. Alternativt fästes skivan mekaniskt med isolerhållare (re- kommenderas vintertid). Om man tittar på Pordräns sida så rekommenderar de att man INTE skall ha fuktspärr på utsidan av väggen (typ kallasfalt) innan man monterar . Dränera själv estimera pris tid o material – Sida 2inläggsep 2010Fästa isodränskivor.

CachadLiknandeDessa tre unika funktioner finns i en enda skiva som monteras upp på källarväggens utsida.

Efter schaktningen bör schaktsidorna täckas med filterduken. Före montering av ISODRÄN-skivan ska täta skikt såsom asfalt, plastmattor, träskivor, bitumenskikt och formvirke avlägsnas så att fukt som finns . Byggmax – köp billigt och bra byggmaterial inom Pordrän. Pordränskivan är en dräneringsskiva som både isolerande och dränerar. Beroende på tillämpning finns ett antal olika monteringsalternativ. Det gör att klossarna kan kapas var som helst.

Det finns särskilda dränklossar för hörn.

När dränklossarna är på plats monteras Pordränskivorna på väggen och . Wiab lagerhåller Pordrän med alla tillbehör till den händige hemmafixaren och. Med våra leveranser följer en utförlig monteringsanvisning som måste följas till . Cementväggar, källarväggen, ska slipas fri från tjära, asfalt, innan montering av skivorna sker. Hur många personer har dom varit om att montera? Pordrän-skivan ger maximal värmeisolering och dränering av källarväggar och takterrasser.

PORDRÄN, den fuktskyddade skivan, uppfyller kraven för en god grundisolering på ett närmast idealiskt sätt. Skivan ger mycket god isolering för värme samt en . Vi monterar Pordränskiva eller Platonmatta på väggen, från hålkärl upp över marknivån. Tätskikt Primer, Pordrän eller Platon, Fiberduk, Dräneringsrör 11 .