Prislista virke

Här kan du ta del av aktuella virkespriser. Du kan också kontakta din lokala virkesköpare. Här hittar du Holmens prislistor för virke i olika skogsklasser.

Få högsta möjliga ekonomiska avkastning från din skog. När du levererar till Södra får du både ett marknadsmässigt pris för ditt virke enligt våra gällande . En av skogsägarens vanligaste frågor är: vad får jag betalt för virket? Mellanskog förhandlar med industrier inom vårt område för att åstadkomma så bra priser på virke som möjligt till våra medlemmar. Här kan du ladda ner prislistor för olika sortiment och områden.

Klicka på någon av länkarna nedan för att . Norrskog arbetar aktivt både med att söka nya industrikunder och för att optimera värdet på medlemmarnas virke i den egna industrin.

Här finns aktuella virkespriser för avverkningsuppdrag och leveransvirke för dig som vill sälja virke till SCA. SCA ett gemensamt m3fub pris för tall och. Barrmassaved från lagringsskadat och ståndtorrt virke massaved . Blir det aktuellt kommer virkesvärdet utifrån denna prislista att. Barrmassaved från lagringsskadat virke betalas med av . Beställ virke billigt och bekvämt online på nätet hos Bygghemma.

Prislista sågtimmer, limträstock och massaved 1409-tv.

Märkning av virket för leverans till Martinsons trä utföres normalt. Bankfolk som Johan Freij vill sällan ge prognoser för priserna på virke och skogsfastigheter på så lång sikt som fem-tio år. Det spelar ingen roll om du ska bygga om den där lutande altanen eller om du vill ge jycken en ny koja.

Efter Södras och Mellanskogs sänkningar har nu även Holmen, Stora Enso och Sveaskog sänkt sina priser i de listor som publiceras öppet på . Observera att ni behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna titta på prislistan. Dessutom betalas inte normalt pris för virke kortare än 3cm. Många olika faktorer påverkar virkespriset och avverkningskostnaden.

I grova drag ges högst netto på grov fin barrskog nära bra utfartsvägar.