Regler takstege sotning

Hej Har installerat en kamin som nu skall besiktigas av sotaren. Någon som vet vid vilket taklutning man måste använda steg. Nya föreskrifter om sotning och brandskyddskontrol!

Oense med sotaren angående glidskyddinläggnov 2013Montera takstegeinläggjun 2006Takstege till sotaren? CachadLiknandeJag har fått en avisering igen, trots att sotning utfördes för inte alls länge sedan. Här kan du läsa mer om Boverkets Byggregler gällande takskyddsanordningar.

Glidskyddet ska sitta vid sidan om den fasta takstegen och hindra resstegen från att glida i sida och i underlaget. Resstegen måste ha en längd så att den når . Grundregler för val av tak- och vägg- stegar. För sotaren krävs fast takstege om takets lutning.

I Boverkets Byggregler BBR-finns föreskrifter och allmänna. För villor byggda före år 19är kravet på fast takstege mildare, och krävs. Det finns också regler för säkerhet kring takfönster, som gäller alla hus. När det gäller åtgärder som handlar om säkerhet för dom som arbetar på taket, t ex sotare gäller reglerna även s a s retroaktivt på äldre byggnader.

Plåt- och sotarbranschernas allmänna rekommendationer för taksäkerhet. Säkerhet på tak”, en sammanställning av regler fram till och med år 2000. Fast takstege bör finnas mellan uppstigningsstället och taknock.

Som fastighetsägare är du ansvarig för att reglerna följs i din fastighet,. Takstege och takstegar, sotarstege och elhandverktyg. Vi har även takprodukter, stegar, glidskyd bryggstegar, repstegar och brandstegar. Därför erbjuder SkorstensFolket Sverige montering av takstegar och.

Man kan också använda en brygga som ett arbetsplan vid skorstenen för sotaren. Taksäkerhetskrav enligt Boverkets byggregler. Takstegar i stål för taket används vid sotning av sotare och då man skall gå på ett tak. Så här står det i Boverkets byggregler om taksäkerhet: BBR 8:Allmänt.

Regler: Vissa regler är retroaktiva såsom glidskyd takstege, takbrygga, skorstensstege med ståplatta och handledare, . Läs på dig om taksäkerhet och snörasskyd taksteg, stegar och glidskydd. Har du fått påbackning av sotare…vi hjälpa dig gärna! Kontakta din sotare för att få råd på lämpliga tillträdes- leder till skorstenen.