Rörberg grus

Rörberg, GävleRörberg är en naturgrustäkt. Vår grustäkt Rörberg i Valbo kommer att stängas. Producerar, säljer och distribuerar grus-, berg- och jordprodukter.

Nu sker utlastning endast enligt överenskommelse vid större volymer. Obunden ballast DoP CE 0-N Rörberg art. Obunden ballast DoP CE 0-NK Rörberg art. Storsäck är ett bra alternativ för dig som vill slippa en grus eller jordhög på trottoaren eller infarten.

Leverans av storsäck (ca 1m3) direkt med kranbil till din tomt. Du kan hämta varorna själv med din släpkärra på vissa av våra anläggningar.

Men vi kan inte lasta en släpkärra som har kåpa. Observera att passagerare inte får lämna fordonet på anläggningen av säkerhetsskäl. Var uppmärksam på anläggningsfordon, framför allt backande stora . Sand Grus AB Jehander Grustaget Rörberg – Företagsinformation, karta, adress och telefonnummer till Sand Grus AB Jehander Grustaget Rörberg på . Vi på NCC Ballast erbjuder ett brett sortiment av jord-, sand-, grus- och krossprodukter.

Råmaterialet utvinns och förädlas i egna grus- och bergtäkter, men även . Om företaget SAND- OCH GRUSAKTIEBOLAGET JEHANDER, GRUSTAGET RÖRBERG i Valbo.