Säkerhetsklass 2

Om anställningen eller deltagandet i verksamheten är placerad i säkerhetsklass eller ska registerkontrollen kompletteras med en särskild personutredning. Slutna anstalter med lägre säkerhetsnivå.

Anstalter inom denna kategori kan ha olika grad och form av övervakning och kontroll. För säkerhetsklass sker normalt endast registerkontroll, för säkerhetsklass inkluderas en ekonomisk kontroll och för säkerhetsklass genomför Säpo en . För säkerhetsklass sker normalt endast registerkontroll, för säkerhetsklass inkluderas en ekonomisk kontroll och för säkerhetsklass 1 . Säkerhetsprövningen omfattar för övrigt alla de åtgärder som syftar till att samla så mycket information som möjligt om . Min bedömning är att säkerhetsklass är vanligast bland de akademiker som kontrolleras, säger Sören Johansson, kriminalkommissarie på .

Allmänna regler för bärande konstruk- tioner. Dörr som är certifierad enligt SS 4 klass 2. Dörr certifierad enligt SS-ENV 162 motståndsklass 3. Dörr som uppfyller kraven enligt SS klass . Vid klass kollas inte ekonomi eller anhöriga och bara den som ska klassas kollas i register, vid klass kollas både du och din ev . Detta gäller också när en framställan om registerkontroll har gjorts av en annan stat eller en mellanfolklig organisation . Om tjänsten tillhör säkerhetsklass eller görs dessutom en särsklid personutredning. Där efterfrågas bland annat uppgifter om den sökandes . Under rekryteringen finns möjlighet att skapa sig personlig kännedom om de.

Skyddsklass – för företag som har en större mängd stöldbegärlig egendom än de med krav på skyddsklass 1. Glas i hela omslutningsytan ska vara minst klass P7B enligt. I säkerhetsklass placeras den anställning eller liknande som i en omfattning som inte är obetydlig får del av uppgifter som omfattas av . Kraven i detta fall gäller tjänster i säkerhetsklass och 3.