Structural glazing

Sapa Fasad 41- SSG Structural Glazing. SSG, Structural Glazing består av isolerade, mm breda . It utilises stainless steel fittings, housed in countersunk holes, to fix the glass .

Vi levererar structural glazing system och helglasade konstruktioner med bakomliggande stomprofiler i rostfritt eller lackerat utförande, antingen fristående eller . Semco Structural Glazing står för glasklar estetik på hela ytor. Betraktaren kan bara ana var fönster med funktionsglas och var väggelement med Semco Color . Med Structural Sealant Glazing menas att glaset fästs på insidan till en bakomliggande konstruktion enbart med ett bärande silikonlim (SG silikon). Dörrar är uppdelade i vikdörrar, skjutdörrar och slagdörrar som alla är anpassade för att designmässigt kunna kombineras med SG20Structural Glazing . Sapa 41SSG (Structural System Glazing) ger fasaden en slät yta då systemet saknar utvändiga glasningsprofiler och förseglas med godkänd fogmassa . Structural glazing innebär dold mekanisk infästning i isolerglasets kanter.

Systemet möjliggör tvåsidig infästning med övriga sidor fria . Need a brilliant and cost-effective solution for contemporary glass design? Structural Glazing is your answer, systems that WW Glass specialize in! The THERM+ Structural Glazing SGcurtain wall systems feature the most filigree glazing technique.

Only a narrow silicone joint remains visible between the . The FW 50+ SG Structural Glazing System can be used to create impressive all-glass façades – to passive house standard. Facades made entirely of glass have a firm place in contemporary architecture and create impressive building elevations.

MX SSG responds to the increasing demand for structural glazing to create flush glass façades with visibly less aluminium. Silicone structural glazing is a method utilizing a silicone adhesive to attach glass, metal, or other. A curtain wall system is an outer covering of a building in which the outer walls are non-structural, but merely keep the weather out and the occupants in. As the curtain wall is non-structural it can be made of a lightweight material,.

The Crystal Palace were built, the building blocks of structural understanding . Commercial Sunrooms, Solariums, Conservatories, Skylights, Greenhouses, and Carwashes, Crystal Structures Glazing is a commercial manufacture of glass . Clear structures in the facade construction. Structural glazing refers to a type of glass facade construction in which the glass panes are held exclusively by use of .