Taksäkerhet

Branschstandard för taksäkerhet – minska risken för fallolyckor vid takarbete genom rätt takstegar, gångbryggor och fästanordningar för fallskydd på tak. CachadLiknandePlåt- och sotarbranschernas allmänna rekommendationer för taksäkerhet. Lagregler för taksäkerhet anges från den juli 19i plan- och bygglagen, PBL, .

Branschstandard för taksäkerhet – ett modernt sätt att minska risker vid takarbete på alla fastigheter oavsett byggår. Varför behövs en branschstandard för taksäkerhet? Fastighetsägaren är ansvarig för att det finns taksäkerhet och att det underhålls. Under byggtiden är byggherren ansvarig för att reglerna följs.

Weland Stål AB tillverkar och lagerhåller ett komplett program av takskyddsprodukter. Här finner ni våra viktiga utprovade lösningar för ett säkert tak. Att välja rätt produkter för taksäkerhet är viktigt både för den som ska gå upp på taket och för den som befinner sig under.

Med taksäkerhet från Monier får varje tak den kombination av produkter som tillgodoser kraven på säkerhet. Vi erbjuder rätt taksäkerhetslösning för alla typer av . Boverket skriver regler om fasta takskyddsanordningar. Avsnitt 8:i BBR innehåller särskilda regler om taksäkerhet.

Avsnittet om taksäkerhet innehåller regler som ska skydda mot fall vid tillträde till tak, vid förflyttning på tak och vid arbete på tak vid ett fast . Monier har godkända snö- och taksäkerhetsprodukter som snörasskyd taksteg, glidskyd plattformar, skyddsräcke med mera. Vid en riskanalys tas hänsyn till speciella risker på specifika objekt och arbetets art.

Pelican är ett företag som i huvudsak utvecklar och säljer taksäkerhetsprodukter för trä-, plåt- och betongkonstruktioner. Här får du bra tips om säkerhetsanordningar för tak. Läs på dig om taksäkerhet och snörasskyd taksteg, stegar och glidskydd.

Taksäkerhet Montering av taksäkerhet har sedan länge ingått som en del i våra entreprenader och är en självklarhet för oss när vi arbetar på taken. Skorstensskyddaren erbjuder allt inom taksäkerhet. Kontakta oss för mer info eller beställning. Taksäkerhet är viktigt för att förebygga och minska antalet olyckar på tak.

Produkter som takstegar och glidskydd kan rädda liv och du kan enkelt köpa dem här.