Tamburdörrar

Tamburdörren är en dörr som främst är avsedd som entrédörr till lägenheter. Samtliga våra tamburdörrar är kvalitetsklassade. Störst utbud av tamburdörrar och säkerhetsdörrar online!

Säkerhetsdörrar är som namnet antyder en tamburdörr, som förutom krav på brand och lju även har högre krav på inbrottssäkerhet än tamburdörrar. En rejäl tamburdörr med känsla och stabilitet. Daloc Thar en kraftig konstruktion, med god infästning för lås och gångjärn.

Dessa dörrarna lämpar sig som tamburdörr till bostad med uppvärmt trapprum. Laminatbelagd yta rekommenderas till byggnader med . Den ska stå emot inbrottsförsök, minska oljud från trapphus och begränsa eventuell .

Välj våra helhetslösningar för lägenhetsdörrar och tamburdörrar! Passar till föreningar och fastighetsbolag – vi anpassar våra produkter efter era behov. Vi hjälper dig att hitta rätt tamburdörr Dörr och göra ett billigt tryggt köp – Vårt köpskydd ger dig pengar tillbaka om något går fel.

Resultat av samarbete mellan Fastighetsägarna och JELD-WEN. Exklusiv tamburdörr med eller utan integrerad överdel. Den nya dörren har också funktionella fördelar.

TTamburdörrar i brandklass EI3 ljud 40dB och Sm.

Tamburdörr Tär med sin höga ljudklass i kombination med inbrottsskydd användbar även i bla . Tamburdörrar – aluminium entreer, aluminiumdörrar, aluminiumpartier, assa, besam, boxar, branddörrar, brandsäkra dörrar, brytskydd – företag, adresser, . Orresta Otamburdörr från Orresta Dörr AB. En rejäl tamburdörr av trä med känsla och stabilitet. Dörrbladet är målat eller med yta av laminat, brandklass EI3 . Tamburdörrar är avsedda att användas som entrédörrar till lägenheter.

Säkerhetsdörrar är i grunden tamburdörrar med högre krav på inbrottssäkerhet. De nya dörrarna har hög brandklass, högt inbrottsskydd och släpper in mindre ljud från trapphusen än de .