Teleopti schema

Schemaläggning och optimering är nyckelfaktorer inom bemanningsplanering. De utgör själva kärnan i avvägningen mellan att driva en effektiv verksamhet, . Get a good understanding of the possibilities to use the agent’s portal and how to speed up the connections between agents and administrators.

Kraftfull och robust integration gentemot andra lösningar är nödvändig för exakt, informativ och aktuell statistik för prognostisering, schemaläggning, . Teleopti WFM Forecasts: effektiv, användarvänlig och kostnadsfri prognostisering. Nu återlanserar vi vårt populära gratisprogram för personalprognostisering . CalendarLink gör att man som anställd kan komma åt sitt schema i Teleopti WFM från vilken kalenderservice som helst, till exempel Outlook, Kalender . Eftersom denna funktion är integrerad i Intraday-modulen kan behöriga användare justera scheman via dra-och-släpp, baserat på medarbetarens status i realtid . Teleopti erbjuder allt som krävs för att effektivt hantera personal, prognostisera efterfrågan, skapa scheman med automatik, skapa precisa och informativa . Våra värdeord Snabbhet, Närhet, Engagemang och Professionalism håller vi hela tiden levande så att de genomsyrar hur vi agerar mot både kunderna och .

Teleopti, en prisbelönt leverantör av lösningar för bemanningsplanering, har utökat sin senaste version av Teleopti WFM med ökad mobilitet och motiverande . Teleopti CCC förser dig med medarbetarnas scheman. Men, vet du om dina medarbetare följer sina scheman? Att ha medarbetarscheman som är anpassade . Ett led i detta är satsningen på Teleopti CCC.

Avgörande för valet av Teleopti som leverantör var. Vi började med att göra ett så flexibelt schema som möjligt .

Vi har nu sedan ett år tillbaka ett schemaverktyg som kallas Teleopti. I detta verktyg läggs varje individs arbetstid in. Varje anställd ska sedan följa detta schema . Faktiska; Estimerad och faktisk SLA; ASA, tapp. Mobil dashboard med de mest kritiska KPIerna. In these cases, italic text is used for placeholder values.

Däri innefattar analys, kalkylering, schema simuleringar samt. Teleopti och har universitetsutbildning inom ekonomi, matematik, statistik eller .